Bij Skunk draait alles om het creëren van een onvergetelijke ervaring voor onze spelers, ouders en alle betrokkenen. We streven ernaar om een omgeving te bieden waarin vreugde en genot centraal staan. Onze spelers blijven niet alleen lid, maar floreren omdat ze oprecht plezier beleven aan wat ze doen. Onze toegewijde vrijwilligers putten voldoening uit hun inzet, en ouders vertrouwen erop dat hun kinderen in goede handen zijn bij onze club.

Als vereniging zetten we ons in om deze visie werkelijkheid te maken. Hier zijn vier voorbeelden van ons beleid op dit gebied:

1. Positief coachen

Wij vinden het belangrijk dat spelers zich prettig voelen op de club en dat ze positief gestimuleerd worden. Ze voelen zich dan niet alleen prettiger en veiliger, de kans op een goede prestatie is dan ook nog groter. Alle trainers en coaches krijgen dan ook van ons de volgende instructies mee:

 1. Van de trainer/coach wordt verwacht dat hij/zij het goede, sportieve voorbeeld geeft.
 2. De benadering van eigen spelers, tegenstanders en scheidsrechters dient positief te zijn.
 3. De trainer/coach probeert positief te coachen. Oprechte complimenten geven is belangrijk. Benoem steeds wat goed gaat. Als dingen minder goed gaat, probeer dan vooral tips te geven hoe het de volgende keer beter kan.
 4. Spelers die zich onsportief gedragen of zich negatief uiten, dienen door de trainer/coach daarop aangesproken te worden. Bij herhaling of bij serieuzer ongewenst gedrag verwachten we van de coach dat hij/zij dit bespreekt met de trainer of technische commissie.
 5. Een coach vermijdt discussie met een scheidsrechter. De laatstgenoemde beslist. Ben je het ergens niet mee eens? Vraag eventueel na afloop van de wedstrijd vriendelijk of de scheidsrechter uitleg kan geven over zijn beslissing. Ga niet in discussie en zorg dat spelers dat ook niet doen.
 6. Het is belangrijk dat spelers hard werken en zich volop inzetten om – samen met het team - zo goed mogelijk te spelen. Dat maken volleybalwedstrijden zo leuk. Maar dat iedereen zich goed kan ontwikkelen en plezier heeft, vinden we belangrijker dan winst!
 7. We verwachten van elke trainer/coach/begeleider dat hij/zij zich houdt aan de gedragsregels voor begeleiders die de Nevobo in haar tuchtreglement heeft staan. 
 8. We vragen speciaal onze trainers en coaches, om zich respectvol te gedragen en om de privacy en veiligheid van anderen te respecteren én om te melden als ze zien dat anderen binnen de club zich daar niet aan houden of als ze daarover twijfels hebben.

2. Ouders graag gezien

Wij zijn als club erg blij met betrokken ouders. Gelukkig hebben we vele positieve, enthousiaste en betrokken ouders. We proberen het voor ouders ook gezellig te maken, bijvoorbeeld door een ouder-kind-toernooien, door een pubquiz waar we ouders bij uitnodigen, door een beginnerscursus voor ouders van volleyballers (Start2Volley) en door onze algemene Ledenvergadering zo aantrekkelijk mogelijk te maken.

Bij wedstrijden zien we ouders veelal allemaal meegaan. We zijn daar blij mee. We roepen ze op om alleen op een positieve wijze aan te moedigen. We vragen ouders om geen technische aanwijzingen te geven vanaf de tribune, net zo min als commentaar op de scheidsrechter of tegenstanders.

We merken dat ouders het gezellig vinden bij onze club. Ze komen kijken bij wedstrijden, ook bij andere wedstrijden dan die van hun eigen kinderen. Ze blijven gezellig hangen in de kantine. Ook zijn er veel ouders die de handen uit de mouwen steken als er activiteiten georganiseerd worden. We zijn super blij met al deze betrokkenen enthousiaste ouders.

 

3. Preventiebeleid

Skunk vindt het belangrijk dat spelers zich veilig en prettig voelen in de club en dat ouders hun kinderen met een gerust hart naar onze club kunnen brengen. Daarom heeft Skunk de volgende maatregelen ingevoerd ter preventie en aanpak van seksuele intimidatie en ander grensoverschrijdend gedrag.

 1. Het onderwerp wordt bespreekbaar gemaakt. Via deze info op de website, tijdens contactmomenten met jeugd en ouders en op andere manieren.
 2. Verplichte VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) voor elk bestuurslid, tc-lid, trainer en kampbegeleider die overnacht.
 3. Elke trainer krijgt een contract, inclusief gedragsregels voor begeleiders, waarbij wordt vermeld dat de trainer zich aan deze gedragsregels dient te houden.
 4. Trainers en coaches zijn lid van de Nevobo, om er voor te zorgen dat ze onder het tuchtrecht van de bond vallen.
 5. Voor alle nieuwe trainers die “van buiten komen” worden de volgende (extra) acties uitgevoerd voordat definitieve afspraken gemaakt worden:
  a.  Met de geïnteresseerde trainer wordt een gesprekje gevoerd en wordt o.a. naar de motivatie gevraagd.
  b.  Bij de vorige club worden referentie opgevraagd.
  c.  Er wordt gecheckt of de trainer voorkomt in het Register ontuchtplegers van NOC*NSF.
 6. Skunk heeft een vertrouwenscontactpersoon (VCP) aangesteld. Leden kunnen ook terecht bij VCP Nevobo (Janine Pleizier) en/of www.centrumveiligesport.nl
 7. We roepen iedereen binnen de club op om zich respectvol te gedragen en om de privacy en veiligheid van anderen te respecteren.
 8. We roepen iedereen op om het te melden als ze zien dat anderen binnen de club zich daar niet aan houden of daarover twijfels hebben. 
 9. Bestuurders en begeleiders van sportverenigingen zijn verplicht om vermoedens van seksuele intimidatie te melden (meldplicht). 
 10. Samen houden we onze club gezellig, prettig en veilig voor iedereen.

4. Gezonde voeding

Sporten is gezond. Wat zou het dan zonde zijn als de sporters teveel ongezond voedsel naar binnen krijgen bij een volleybaldag. Als in een team het ene kind een zak chips of snoep bij zich heeft, willen de anderen dat de volgende keer ook. Daarom vragen we alle spelers en ouders om bij volleybalactiviteiten gezonde voeding mee te nemen. Een kwestie van een goede gewoonte. Dit sluit niet uit dat er af en toe ook een ongezonde keuze mogelijk is.